بلاگ آموزشی محراد

نکته مهم این است که هیچگاه از پرسیدن و دانستن دست نکشیم. «آلبرت انیشتین»

تفاوت لوگو برند و هویت بصری

تفاوت برند، لوگو و هویت بصری

در این آموزش، برند، لوگو و هویت بصری را تعریف کرده و به مقایسه تفاوت های آنها در دنیای گرافیک و برندینگ می پردازیم.