بلاگ آموزشی محراد

نکته مهم این است که هیچگاه از پرسیدن و دانستن دست نکشیم. «آلبرت انیشتین»

به نظر می رسد ما نمی توانیم آنچه را دنبال می کنیم پیدا کنیم. شاید جستجو بتواند کمک کند.