طراحی بسته بندی محصول قهوه ترک

طرحی که مشاهده می کنید مرتبط با محصول قهوه ترک یکی از شرکت های طرف همکاری با محراد گرافیک است. از آنجا که این طرح از سوی مشتری رد شد و مورد پسند قرار نگرفت، نام برند از روی طرح پاک شده است.

روند کاری محراد گرافیک بدین شکل است که هزینه طرح های رد شده(به استثنای سفارشات مرتبط با طراحی وب سایت و سئو)، بدون هیچ قید و شرطی به مشتری برمی گردد. بسیار خرسندیم که در سطحی از فعالیت قرار داریم که حتی طرح های پیشنهادی رد شده از سوی مشتریان نیز، با افتخار در دسته نمونه کار های ما قرار دارند و تمامی بازدیدکنندگان محترم می توانند به آنها دسترسی داشته باشند.