نویسنده و ایده پرداز

طراحی هیچ موشن گرافیک،‌تیزر و یا کمپین تبلیغاتی بدون یک نویسنده و ایده پرداز مجرب امکان پذیر نخواهد بود. کیوان کرمیان نویسنده با تجربه و موفق تیم محراد وظیفه طراحی سناریو و ایده پردازی پروژه های تیم را بر عهده دارد.

در آستانه سومین سال همکاری او با تیم، شاهد نقش کلیدی و تاثیرش در رشد کیفیت کارمان هستیم و امیدواریم در کنار هم بتوانیم پاسخگوی تمامی نیاز های تبلیغاتی مشتریان خود باشیم.